Waarom dit project?

In 2015 bestelde het districtsbestuur een onderzoek om het gebruik, de aanwezigheid en het eventuele tekort van groen- en speelruimtes in Wilrijk in kaart te brengen. Het onderzoeksbureau Vectris trok door Wilrijk en bekeek met een kritisch oog niet alleen de pleinen en parken, maar keek bijvoorbeeld ook hoe scholieren van en naar school en langs waar het sluipverkeer zich een weg baant door Wilrijk.

In het eindrapport van Vectris wordt er geconcludeerd dat Wilrijk Centrum kampt met een tekort aan buurtparkjes en groene pleinen voor iedereen, van kleuters tot senioren.

Eén van de voorgestelde locaties, die door een aanpassing een meerwaarde kan betekenen voor haar bewoners, zijn de pleintjes gelegen aan de Karel Pomastraat, Kortestraat en Druivenstraat. Deze pleinen zijn momenteel van elkaar afgesneden door rijbanen.

Wie werkt er aan mee?

Dit is een project van het district Wilrijk

Hoe verloopt het traject ?

Fase 1: blanco blad

Op 23 september 2017, van 11 tot 13 uur, stonden medewerkers van het district op het plein in de Kortestraat om de omwonenden te bevragen over het gebruik van de pleinen.

Hier leest u het verslag van het infomoment en de bevraging.

Fase 2:  tijdelijke verkeersaanpassing en pop up zomertuin

Via een tijdelijke verkeersaanpasssing (15 juni 2020-december 2020) willen we de woonomgeving rond de Karel Pomastraat, Sint Bavostraat, Druivenstraat aantrekkelijker, kindvriendelijker en veiliger maken.

Met de pop up zomertuin (midden juni - oktober 2020) willen we een plek bieden waar het leuk vertoeven is voor iedereen. Een boek lezen, een praatje maken met de buren, genieten van de avondzon, kruiden knippen,….het kan binnenkort allemaal in de pop up zomertuin.

Fase 3 : Evaluatie

Na 6 maanden evalueren we met de bewoners het experiment en kunnen de resultaten hiervan als basis dienen voor een toekomstige en definitieve heraanleg.