• Valkenveld

Al 0 bijdragen

Geef je bijdrage!

Al 0 stemmen

Bekijk alle ideeën
Momenteel werken we volop aan een concept en projectdefinitie

Tijdens een eerste inspraakronde droomden we samen over een nieuwe invulling van het Valkenveld en de straat daarrond.

Valkenveld

Voorlopige timing traject