Groene en goed aangelegde straten

Autoluw & extra groen universiteitsplein

Momenteel is het niet duidelijk hoe auto's in en uit het universiteitsplein dienen te rijden. Bvb de oversteek van krijgslaan t.h.v. De Uil richting universiteitsplein is niet altijd duidelijk. Vaak zie ik hier auto's gewoon rechtdoor rijden in tegengestelde richting. Daarnaast is er vaak sluipverkeer via het universiteitsplein. Mits kleine aanpassingen geloof ik dat we met dit plein en de omringende recreatie, sport & horeca iets moois kunnen maken voor de vele studenten & wilrijkenaars. Meer ruimte voor de fietsers & wandelaars. Mogelijks vormt deze een groene doorsteek van het Neerland naar Fort6.
Reacties