Ontdek het ontwerpplan

Voorlopig bestuursakkoord voor de zes wijken

Na de gemeenteraadsverkiezingen werd een nieuw districtsbestuur gevormd voor de periode 2019-2024. Dat zal Wilrijk besturen op basis van het ontwerp-bestuursakkoord ‘6 unieke & diverse wijken, samen één Wilrijk’. Dat bestuursakkoord of ontwerpplan is echter nog niet af. Het districtsbestuur rekent op alle Wilrijkenaren om mee te bouwen aan dit plan door te laten weten wat zij belangrijk vinden en zelf suggesties of voorstellen te doen.

11 ambities uit het bestuursakkoord 

Als u enkele concrete voorstellen per ambitie wil zien, klik dan op de stelling zelf.