• Kortestraat - Karel Pomastraat

Al 0 bijdragen

Geef je bijdrage!

Al 0 stemmen

Bekijk alle ideeën
Momenteel werken we volop aan de proefopstelling.

Tijdens een eerste infomoment droomden we samen over een nieuwe invulling van de pleintjes aan de Kortestraat en de Karel Pomastraat

Kortestraat - Karel Pomastraat

Voorlopige timing traject