Tienerweefselplan

Wilrijk en haar jeugddienst vinden het belangrijk om steeds de vinger aan de pols te houden bij de Wilrijkse kinderen en jongeren.

Zo'n zes jaar geleden werd hiervoor een eerste onderzoek verricht naar de meest/minst gebruikte plekken door kinderen in Wilrijk. Hierbij werd ook bekeken hoe de kinderen zich verplaatsen doorheen het district, waar ze halt houden om te spelen en hoe ze de eigen veiligheid op het openbare domein ervaren. Dit bracht een lijvig document voort dat tot op de dag van vandaag gebruikt wordt om pleinen, speeltuinen, parken maar ook fiets- en voetpaden klein- of grootschalig aan te passen. 

Je hebt het misschien al gemerkt, maar bijvoorbeeld het aanbod aan spelaanleidingen (oa. stapstenen, klimstronken en speelheuvels) groeide ontzettend en vele speeltuinen ondergingen een facelift.

We hebben dus wel een goed beeld wat te doen voor de jongste bewoners van Wilrijk, maar we willen onze visie graag uitbreiden naar de tieners die Wilrijk rijk is. Daarom nam het district opnieuw een studiebureau onder de arm om ook voor deze doelgroep de wensen en noden, sterktes en zwaktes van het openbare domein in kaart te brengen.

Wat houdt het tienerweefselplan juist in?

sfeerbeeld straat met emoticons

Aan de hand van dit plan willen we dus te weten komen welke activiteiten, plekken en verbindingen voor tieners belangrijk zijn. De focus ligt hierbij op de publieke ruimte (parken, pleinen, straten…).

Door jongeren aan het woord te laten, willen we achterhalen welke plekken verbeterd kunnen worden.

Hiervoor werd er een eerste bevraging opgesteld. Je kon deze invullen tot 30 april 2021.

Uiteraard houden we het niet enkel bij deze ene bevraging. Voorts worden er veldinterviews gehouden (waarbij we al met zo'n honderd jongeren hebben gesproken) en ontwikkelen we nog ludieke acties om jullie te bevragen.

Laat dus zeker van je horen!