Evalueer de jeugddienst

De jeugddienst van Wilrijk organiseert elke woensdag een speelaanbod in 'Club Wilson'. Grotere groepen kinderen kunnen ook steeds bij de jeugddienst terecht tijdens de schoolvakanties.

Daarenboven zijn er nog tal van evenementen die de jeugddienst organiseert of ondersteunt.

Vermits Wilrijk kwaliteit hoog in het vaandel draagt en we steeds zoeken naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren, willen we graag weten wat jullie, de gebruikers van onze diensten, van ons aanbod vinden. Ook zijn we benieuwd naar jullie mening over de inzet van onze vrijwilligers, het onthaal in jeugdhuis Vizit, ... .

Ben je ouder van een kind dat deel heeft genomen aan een aanbod/activiteit van onze jeugddienst? Dan kon je tot 19 april 2020 de evaluatie invullen. Met de resultaten van de bevraging kunnen we onze werking verbeteren.