Lopende inspraakprojecten

We verdelen de inspraakprojecten in 3 categoriën.
Zo zijn er de 'projecten in de kijker', 'lopende projecten', en 'gearchiveerde projecten'.

  • Projecten in de kijker: deze projecten hebben binnenkort een nieuw inspraakmoment waarbij we uw mening willen vragen omtrent nieuwe voorstellen, plannen, ...
  • Lopende projecten: deze projecten zitten tussen inspraakmomenten in. De ontwerpers, ingenieurs of het districtsbestuur is dan volop bezig met de volgende fase voor te bereiden. 
  • Gearchiveerde projecten: deze projecten zijn afgerond. Er is geen inspraak meer mogelijk.

Projecten in de kijker

Lopende projecten

Gearchiveerde projecten