Partners

Om de Wilrijkenaar een gevarieerd en kwalitatief aanbod aan te bieden, werkt het district samen met enkele partners.

Voor meer info over onze partners, klikt u op hun naam.

  • De Wilrijkse Adviesraden | Het district wenst elke Wilrijkenaar inspraak te geven op een laagdrempelige, permanente en transparante manier. Om dat mogelijk te maken werden voor tal van thema’s en doelgroepen onafhankelijke adviesraden opgericht
  • CC de Kern | De Kern is een theater- en concertzaal naast de Bist met een gevarieerd aanbod. U kan comedians aan het werk zien, auteurs horen voorlezen, concerten meepikken en u abonneren op het betere theater.
  • Bibliotheek Bist | De Wilrijkse bibliotheek is meer dan een boekerij. Het is ook een ontmoetingsplek voor jong en oud en organiseert regelmatig workshops en voorstellingen, steevast met een literaire inslag.
  • Academie | Ontplooi uw artistieke zelf in dit gloednieuwe torengebouw aan de Doornstraat. De Academie Wilrijk biedt een waaier aan opleidingen, van muziek over mozaïek en schilderen tot woordkunst.
  • Huis van het Kind | In het Huis van het Kind Wilrijk kan u terecht met al uw vragen over kinderen en jongeren grootbrengen. U kan er ook deelnemen aan activiteiten en tips uitwisselen met andere ouders.
  • Onze verenigingen:

Jeugdbewegingen en jeugdhuizen

Sportverenigingen

Seniorenverenigingen

Cultuurverenigingen

  • Ook nog een laatste dankwoord aan alle kleinere buurtinitiatieven, straatvrijwilligers en andere bewoners die er dag in dag uit voor ijveren om Wilrijk te maken tot wat we vandaag allemaal kennen.