Communicatie en Participatie

Om de afstand tussen de bewoners en het bestuur te verkleinen, werd de dienst communicatie & participatie opgericht.

Tijdens wijkbabbels trekken medewerkers de straten en pleinen op om te bekijken wat er leeft en beweegt in Wilrijk.
Ze luisteren naar de ideeën, verzuchtingen en wensen van de bewoners, die ze dan op hun beurt doorspelen naar het districtsbestuur.

Ook ijveren ze steeds om de Wilrijkenaar op een correcte en begrijpbare manier te informeren over projecten op en rond het openbare domein.

Heb je een goed idee of een voorstel om je straat of wijk nog aangenamer, leefbaarder en bruisender te maken?

Neem dan contact op met het team communicatie en participatie. Je kan hen bereiken op het nummer 03 338 53 91 of via participatie.wilrijk@antwerpen.be