Het districtsteam

De medewerkers van het district zetten zich dagelijks in voor alle Wilrijkenaars. 

Bart en Danny | Districtssecretaris en adjunct-secretaris

 • Alle leidinggevende taken
 • Ondersteuning van districtscollege en -raad
 • Relatie met stad Antwerpen

Christa, Monique, Marina, Matthias en Dimitri | Districtssecretariaat

 • Opvolging districtscollege en -raad
 • Evenementenloket
 • Briefwisseling
 • Financiën

Hilde, Amber en Karen | Cultuur en sport

 • Ondersteuning cultuur- en sportverenigingen
 • Wintervonk, Wilrijk Stripdistrict, ...
 • Derny en Geitencorrida, Start to Run, ...

Dave, Joke, Zoë en Dimitri | Jeugd en senioren

 • Ondersteuning jeugd-, seniorenverenigingen en mantelzorgers
 • Ondersteuning gerelateerde adviesraden
 • Jongerenwerking en spelaanbod
 • Seniorenevenementen, computerlessen, ...

Elke, Maria en Kathleen | Districtsevenementen, groot en klein

 • Organisatie jaarmarkt, Geitestoet, Lichtjesstoet en kerstmarktweekend
 • Jubilarisvieringen, viering nationale en lokale feestdagen, ...
 • Ondersteuning bij straatfeesten en Lentepoets
 • Ondersteuning straatvrijwilligers en bewonersgroepen

Tine, Patrick en Susan | Openbaar Domein en Veiligheid

 • Opvolging meldingen en onderhoudswerken
 • Voorbereiding heraanleg en mobiliteitsaanpassingen
 • Samenwerking met toezichtsdiensten
 • Buurt aan de Beurt en toezichtsacties

Joost, Annick, Sylvia en Roland | Communicatie en Participatie

 • Wilrijk aan zet
 • Zomerbrochure, A-blad, ...
 • Lichtkranten, web en social media
 • Info- en inspraakmomenten
 • Projectcommunicatie