De districtsraad

De districtsraad wordt om de zes jaar rechtstreeks verkozen. De raadsleden legden de eed af op 8 januari 2019 en zetelen voor een periode van zes jaar. De Wilrijkse districtsraad telt 25 leden.

Een compleet overzicht van de leden vind je op wilrijk.be