Het districtscollege

Het districtscollege neemt het dagelijkse bestuur van het district waar en staat onder leiding van de districtsburgemeester. Het districtscollege van Wilrijk bestaat uit de districtsburgemeester en vier districtsschepenen.

Kristof BOSSUYT (N-VA)
Districtsburgemeester en voorzitter van de districtsraad

 • Alle leidinggevende taken (algemeen beleid); vieringen, representatie, plechtigheden & ontvangsten
 • Vertegenwoordiging naar andere overheden
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Wettelijk gedelegeerde of verbonden bevoegdheden aan de functie:
  • Burgerlijke Stand & loketwerking
  • Veiligheid & Preventie – samenleven
  • Decentralisatie / Evenementen
 • Participatie – Informatie – Communicatie – Inspraak & wijkoverleg
 • Ruimtelijke Ordening (coördinatie adviesbevoegdheid BPA’s en RUP’sen)
 • Lokale Economie (Middenstand & HIW)
 • Mobiliteit- & parkeerbeleid & Publiek Domein 
 • Buurtregie

Hans IDES (CD&V)
Districtsschepen

 • Groen(voorziening) & (buurt)parken & begraafplaatsen
 • Cultuur en Stadsmakers
 • Jeugd en lokale onderwijszaken
 • Evenementen & Protocol

Linda VERLINDEN (N-VA)
Districtsschepen

 • Senioren, gezin en sociale aangelegenheden
 • Dierenwelzijn
 • Erfgoed / Heemkunde (Monumenten(zorg))
 • Volkstuinen


Werner THEUNS (Open Vld)
Districtsschepen

 • Financiën & Begroting
 • Openbaar Domein/Werken, heraanleg, openbare verlichting
 • Jumelages
 • Geitestoet


Robert MOENS (N-VA)
Districtsschepen

 • Sport
 • Markten & Foren
 • Jaarmarkt