Buurtparking voor fietsen en auto's

Hebt u of kent u een lege ruimte in Wilrijk voor een buurtparking of buurtfietsenstalling  ?

Met buurtparkings of buurtfietsenstallingen wil het district samen met het team buurtparkeren de parkeerdruk op straat verminderen en het fietsgebruik aanmoedigen.

Kent u panden die geschikt zijn als buurtfietsenstalling of buurtparking ? Bijvoorbeeld  een garage, voormalig winkelpand of heeft u een bedrijf en bent u bereid om de parking ’s avonds en in het weekend open te stellen voor omwonenden ?

Contacteer dan het team buurtparkeren telefonisch op 03 338 21 85, van maandag tot donderdag tussen 9 en 15 uur. Mailen kan via buurtparkeren@antwerpen.be.

Het team buurtparkeren van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen kan deze ruimtes ombouwen en openstellen voor buurtbewoners.

Meer info over buurtfietsenstallingen vind je hier.
Meer info over buurtparkeren vind je hier.