Districtsbevoegdheden

De stad Antwerpen is samengesteld uit 9 districten:

District Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Voor de ganse stad Antwerpen is er overkoepelend een gemeenteraad, een college en een burgemeester. Elk district heeft op haar beurt ook een eigen districtsraad, een districtscollege én een districtsburgemeester.

De gemeenteraad en het college beslissen over stadsbrede thema’s zoals mobiliteit en afvalophaling. De districten buigen zich over de onmiddellijke leefomgeving van haar inwoners en lokale vraagstukken.

De verschillende districten bestaan dus eigenlijk om het stadsbestuur beter te laten aansluiten op jouw buurt. De vertegenwoordigers van een district staan dichter bij de bewoners en hebben meer voeling met wat er lokaal allemaal speelt en leeft.

Elke buurt is toch net dat tikkeltje anders en een initiatief dat bijvoorbeeld aanslaat in Ekeren, past misschien minder in Wilrijk en omgekeerd. Net daarom hebben de districten bepaalde zaken zelf voor het zeggen.

Enkele voorbeeldjes?

Al vanaf het moment dat je je woning verlaat, heb je te maken met districtsbevoegdheden. Het district is immers verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van lokalen straten en pleinen. De buurtparken en groenvoorzieningen worden proper en fris gehouden door het district. Het district organiseert ook allerlei evenementen in jouw buurt. En als je zelf een feestje of festival wil organiseren in het openbaar domein van je district, dan helpt het district je daar mee verder. Hetzelfde geldt voor andere evenementen die plaatsvinden op het domein van het district. Dus ook alles dat met lokale cultuur te maken heeft: district!

Zoekt jouw vereniging subsidies voor activiteiten of infrastructuur? Het maakt niet of het voor jeugd, sport of senioren is, jouw district helpt je graag verder.

Ook op de mooiste dag van je leven speelt het district een belangrijke rol. Huwelijken worden steeds door het district voltrokken. 

Wat kan ik zelf nog doen?

Het district heeft dus een heleboel bevoegdheden. Daar speel jij als Wilrijkenaar een belangrijke rol in. Als Wilrijkenaar stem je tijdens de lokale verkiezingen zowel voor de gemeenteraad als voor de districtsraad.

Uit de verkozenen wordt een districtsraad en een districtscollege samengesteld met aan het hoofd één districtsburgemeester. De verschillende districtscolleges besturen samen met het stadscollege de Stad Antwerpen.

Als bewoner kan je je steeds engageren in één van de lokale adviesraden. In zo’n raad kan je mee nadenken over thema’s als cultuur, sport, senioren en jeugd. Als bewoner wordt je ook betrokken bij de aanleg en heraanleg van sommige straten en wijken.   

Zo help jij - samen met het districtsbestuur - om Wilrijk aan te passen aan jouw behoeften. Inspraak en participatie maken zo onlosmakelijk deel uit van het dagdagelijks bestuur van jouw stad en district.