Waarom dit project?

Het district Wilrijk wil het Heldenplein vernieuwen.

Speelweefselplan Vectris

De aanpak van het Heldenplein kadert binnen het speelweefselplan van Vectris. Vectris is een studiebureau dat door de stad Antwerpen en de districten werd aangesteld om speelweefselplannen op te maken. Een speelweefselplan is een netwerk van autoluwe of autovrije fiets- en looproutes in een bepaalde buurt of wijk, aangevuld met ‘speelimpulsen’ onderweg. Zij hebben eerst in kaart gebracht waar kinderen en jongeren spelen, waar ze naar school gaan, waar ze vriendjes ontmoeten, waar ze op ontdekkingstocht gaan… Nadien bekijken ze welke ingrepen er wenselijk zijn, op welke manier we de veiligheid langs die routes kunnen verbeteren, waar er nood is aan extra speelruimte. Door de woonwijken waar vaak kinderen en buurtbewoners komen veiliger en aantrekkelijker te maken, stimuleren we hen meer gebruik te maken van de openbare ruimte en er een gezellige plek van te maken.

Bewoners worden betrokken

In 2018 bezocht het team communicatie en participatie van het district Wilrijk het Heldenplein om te luisteren naar de wensen en dromen voor een vernieuwd buurtplein. Deze resultaten zetten we nu om in een tijdelijke pop-up zomertuin. Zo testen we samen met de bewoners eerste enkele zaken uit alvorens de ontwerper aan de slag gaat. Wat nu gebeurt is dus een tijdelijke situatie die iedereen uit buurt daarna mee kan evalueren.  Je kan het beschouwen als een soort experiment. Via een tijdelijke opstelling en verkeersaanpassing willen we nagaan welke impact een buurtplein met meer ruimte voor groen, spel en ontmoeting heeft op de buurt. De zijde die afgesloten werd was ook de zijde waar de hoogste verkeerssnelheden werden gemeten, dat ondersteunde dus die keuze. De evaluatie met de bewoners van het Heldenplein en omliggende straten nadien zal dan als basis dienen bij de opmaak van een nieuw ontwerp voor het Heldenplein.

Met de pop-up zomertuin willen we het Heldenplein aantrekkelijker, veiliger en kindvriendelijker maken. 

Hoe verloopt het traject ?

Fase 1: blanco blad

Op 28 april 2018, van 10.30 tot 12 uur, stonden medewerkers van het district op het plein om de omwonenden te bevragen over het gebruik ervan.

Hier leest u het verslag van het infomoment en de bevraging.

Fase 2:  tijdelijke verkeersaanpassing en pop up zomertuin

Fase 3 : Evaluatie

Na 6 maanden evalueren we met de bewoners het experiment en kunnen de resultaten hiervan als basis dienen voor een toekomstige en definitieve heraanleg.