Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp is klaar. Hier een oplijsting van de nieuwigheden : 

Groen

  • Momenteel staan er 9 bomen in de Cederlaan. De vernieuwde Cederlaan zal in totaal 41 bomen tellen waarvan twee nieuwe toekomstbomen. Een toekomstboom is een boom die de garantie krijgt op een lange toekomst. We investeren in de ondergrond en beschermen hierdoor de boom zodat hij goed kan groeien. Eén van de toekomstbomen is een Ceder.
  • De bestaande groenzone op de hoek met de Ahornenlaan wordt groter en toegankelijker gemaakt. Hiervoor worden een aantal struiken en 3 kleinere bomen gerooid.7
  • Het voetpad langs de onpare zijde van Ahornenlaan is versmald van 3 meter naar 2 meter ten voordele van de bestaande bomen en toekomstige groenzone.

Water

  • In de uitbreiding van de groenzone wordt een droge gracht aangebracht,  45cm diep, zodat tijdelijk bij hevige regenval water kan gebufferd worden en vervolgens terug kan infiltreren in de ondergrond.
  • De groenstroken in de straat worden licht verzonken aangelegd om het water van het voetpad op te vangen en te laten infiltreren in de ondergrond.
  • Vandaag is er ca. 600 m² onverhard (dwz geen beton). Na de werken zal ca. 1700 m² onverhard zijn. We vervangen dus ruim 1100 m² beton door extra groen.

Door deze maatregelen verminderen we het risico op wateroverlast, omdat er meer regenwater kan infiltreren in de ondergrond en de riolering dus minder belast wordt.

Mobiliteit

  • Langs de pare zijde van het verkeersplateau, aansluitend op de Ahornenlaan, is er gekeken naar de vlotte doorstroming van het voetgangersverkeer. Ook aan de rotonde letten we hier op. Met enkele aanpassingen aan het voetpad houden we rekening met de logische looplijnen van voetgangers.
  • Er komen in totaal 9 fietsbeugels. Indien er nog extra nood is aan fietsbeugels dan horen we dit graag en bekijken waar we nog extra fietsbeugels kunnen plaatsen.
  • Er wordt nog onderzocht waar er in de buurt een laadpaal voor elektrische voertuigen kan worden geplaatst en of er een deelwagensysteem kan worden voorzien.

Het definitief plan kan je hier raadplegen.