In de Aziëlaan groeit een tuinstraat!

Wat is een tuinstraat ?

Een tuinstraat is een straat dat maximaal groen is ingericht: met bijvoorbeeld geveltuinen, ingerichte boomspiegels, groenslingers, groentetuintjes, bomen, plantvakken, grasperkjes,….

De tuinstraat wordt beschouwd als een belangrijke maatregel voor de stad om zich aan te passen aan de wijzigingen van het klimaat, zoals wateroverlast en hittestress. Het verhoogt ook de kwaliteit van de woonomgeving in een straat, omdat het een rustiger, groener en mooier straatbeeld creëert. De tuinstraat bevordert eveneens de sociale interactie en het buitenleven in een straat.

De stad wil met de pilootprojecten onder meer gaan experimenteren met de projectaanpak, de manier van samenwerken met bewoners, het toepassen van nieuwe technieken en het omgaan met het onderhoud na de aanleg. De intentie is om de verschillende aspecten van de tuinstraat te optimaliseren en een breed en duurzaam draagvlak bij de bewoners te kunnen creëren, zodat in de toekomst de tuinstraat meer en gemakkelijker in de stad toegepast kan worden.

Waar worden de tuinstraten gerealiseerd?

Volgende districten en straten engageren zich om een tuinstraat te realiseren:

 • District Antwerpen: Lange Ridderstraat
 • District Berchem: Wasstraat, Woeringenstraat, Brouwerstraat en Berthoutstraat
 • District Borgerhout: Bloemstraat
 • District Deurne: Jan Olieslagersstraat
 • District Wilrijk: Aziëlaan

Wie werkt er aan mee?

De tuinstraat in de Aziëlaan is een project van het district Wilrijk en de stad Antwerpen

Hoever staat het met de tuinstraat?

Wat gebeurde er al allemaal?

 • De Aziëlaan werd als doorlopende straat (dwz een straat die voor wagens doodloopt, maar niet voor voetgangers en fietsers) en enkelrichtingsstraat ingericht en getest.
 • Bewoners van de Aziëlaan werden nauw betrokken bij de opmaak van een plan voor de tuinstraat.
 • Er werden geveltuinen en plantenbakken geplaatst.
 • Er vond een samenplantdag plaats.
 • Enkele bestaande grasperken werden omgevormd tot bloemenperken.
 • Er werden tijdelijk nieuwe parkeervakken aangeduid.
 • De afvalophaling gebeurde aan de koppen van de straat.
 • Er werd een zitbank en twee fietsbeugels geplaatst.
 • Bewoners stonden in voor het groenonderhoud.
 • Bewoners plaatsten en gebruikten 3 regenwatertonnen.

Kennismakingsmoment op 30 november 2017

Op donderdag 30 november 2017 hebben buurtbewoners van de Aziëlaan kennisgemaakt met het experiment 'tuinstraat'. De aanwezige bewoners waren enthousiast en zijn bereid om samen met het team van de stad Antwerpen en het district Wilrijk de straat om te bouwen tot een aangenamere, groenere en mooiere straat.

Hier vindt u de presentatie terug die tijdens het infomoment werd voorgesteld 
Hier vindt u het verslag van het eerste infomoment

Droom- en ontwerpmoment op 13 januari 2018

Op zaterdag 13 januari 2018 werden de bewoners van de Aziëlaan uitgenodigd op een droom-en ontwerpmoment. Tijdens deze bijeenkomst gingen medewerkers van de stad Antwerpen en het district Wilrijk samen met de bewoners dromen en nadenken over hoe de tuinstraat er zou kunnen uitzien.

Hier vindt u het verslag van het droommoment
Hier vindt u de eerste bijlage van het droommoment
Hier vindt u de tweede bijlage van het droommoment

Feedbackmoment op 7 februari 2018

Op woensdag 7 februari 2018 werd er door de ontwerpster een concept voorgesteld aan de bewoners van de straat. Het concept werd grondig en kritisch besproken aan de hand van nuttige inzichten en ervaringen van de bewoners zelf. De opmerkingen zullen nu verder worden besproken met betrokken stads-en districtsdiensten en verwerkt worden in een voorontwerp. Dit voorontwerp zal dan opnieuw worden besproken met de bewoners.

Hier vindt u het verslag van het feedbackmoment

Terugkoppelmoment op 2 mei 2018

Op woensdag 2 mei 2018 kwamen de bewoners uit de Aziëlaan samen om het voorontwerp te bespreken. Zij werden ook geïnformeerd over de tijdelijke invulling van hun straat dat zal lopen van 11 juni 2018 tot en met 14 oktober 2018. Het experiment geeft alvast een voorproefje van wat een tuinstraat kan betekenen voor de straat-en buurtbewoners.

Hier vindt u de presentatie die tijdens het terugkoppelmoment werd getoond 
Hier vindt u het verslag van het terugkoppelmoment

Samenplantdag op 16 juni 2018

Op zaterdag 16 juni was er veel actie in de Aziëlaan. De bewoners werkten de nieuwe tegeltuinen af en plantten in totaal 1200 bloemen en planten in hun straat. De tuinstraat begint meer en meer vorm en kleur te krijgen.

Startmoment op 23 juni 2018

Op zaterdag 23 juni kwamen de bewoners van de Aziëlaan samen om de start van de tijdelijke tuinstraat te vieren. Tot en met midden oktober gaan zij de tuinstraat kunnen uittesten.

Evaluatiemoment op 19 september 2018

Op woensdag 19 september 2018 kwamen de bewoners samen om de tijdelijke invulling als tuinstraat te evalueren. Volgende thema’s werden besproken : vergroenen, verblauwen, verbinden en mobiliteit. 

Hier vindt u de presentatie die tijdens het evaluatiemoment werd getoond. 
Hier vindt u het verslag van het evaluatiemoment.

Verkeerstellingen en bevragingen 

Van juni 2018 tot en met december 2019 zijn er tal van verkeerstellingen en bevragingen geweest om na te gaan welke impact de gewijzigde verkeerssituaties zoals het enkelrichting en doorlopend maken van de Aziëlaan had op de omliggende straten. 

Rekening houdend met de resultaten van de tellingen en de bevragingen heeft het districtsbestuur van Wilrijk beslist om de Aziëlaan als doorlopende tuinstraat in te richten.

Bevraging regenwatertonnen in mei 2020

Er werden drie tijdelijke regenwatertonnen geïnstalleerd. Alle bewoners van de Aziëlaan kunnen deze gebruiken om de plantvakken in de straat water te geven. Via een bevraging hebben we de ervaringen van de bewoners verzameld zodat deze informatie kan meegenomen worden bij de verdere opmaak van het ontwerp. 

Toelichting waterstudie en tussentijds plan op 22 juni 2020

Via een ZOOM meeting op 22 juni lichtte een medewerker van Aquafin de waterstudie toe aan de bewoners en heeft de ontwerper de laatste aanpassingen van het plan getoond.

Hier vindt u de presentatie die getoond werd tijdens de zoom meeting.

Definitief ontwerp in december 2020

Hier vindt u de infomap die bewoners van de Aziëlaan hebben ontvangen.

Het definitief plan kan u hier raadplegen.

Tijdens een digitale bijeenkomst op 7 januari 2021 wordt het definitief plan en de beplanting toegelicht aan de bewoners.

Start werken

De start van de werken is gepland voor de zomer van 2021. De werken duren circa 4 maanden.