Het bestuursakkoord

De inspraakronde leverde een karrenvracht ideeën op, maar liefst 322 stuks. Die werden allemaal getoetst aan het Wilrijkse ontwerp-bestuursakkoord. Van 221 ideeën bleek dat dat deze al in het ontwerpplan stonden. Uiteindelijk werden 44 voorstellen van de Wilrijkenaars toegevoegd aan de plannen. Van de waardevolle input kon niet alles meegenomen worden in het definitieve bestuursakkoord. 66 ideeën werden niet weerhouden, vaak omdat het niet om een bevoegdheid van het district ging.

In het definitief bestuursakkoord kan u bekijken welke ideeën reeds opgenomen werden in het ontwerpplan (geel), welke ideeën nieuw werden toegevoegd (blauw) en welke ideeën niet opgenomen werden in het definitieve Wilrijkse bestuursakkoord (rood).

En nu gaan het districtsbestuur en de administratie hiermee aan de slag voor de periode 2019-2024.

Download hier het bestuursakkoord